Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Tilrettelegging ved synsnedsettelser og autismespekterforstyrrelser

Forekomsten av autismespekterforstyrrelser er større hos personer med synsnedsettelser enn i befolkningen ellers. Minst 30 prosent av personer med alvorlig synsnedsettelse har også en autismespekterforstyrrelse (ASF). Dette kan medføre behov for ekstra tilrettelegging utover det synspedagogiske.

Dersom begge vanskene er til stede, vil det være enda mer komplisert å skape sammenheng og håndtere omverdenen. Personer med ASF har for eksempel vansker knyttet til språk og kommunikasjon. Dette blir ytterligere forsterket fordi de ikke ser hva det snakkes om, og fordi mange hverdagsbegrep ikke lar seg erfare taktilt. Det blir derfor viktig å tilrettelegge godt for kombinasjonsvansken gjennom bruk av andre sanser enn synet.

Side 20 av 22