Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Tilrettelegging ved hjernerelaterte synsvansker (CVI)

Behovene for tilrettelegging for elever med hjernerelaterte synsvansker, vil ofte være de samme som for elever som er blinde eller svaksynte. Det mest grunnleggende når det gjelder tilrettelegging for elever med CVI, er å

  • senke tempoet
  • forenkle
  • fremheve
  • sikre mening
  • ha faste framgangsmåter, for eksempel i læringsaktiviteter

Noen elever med CVI kan også ha behov for andre former for tilrettelegging. Dette kan innebære støtte til å sortere, gjenkjenne, bearbeide og tolke visuell informasjon.

Elever med CVI bør også støttes i å bruke de andre sansene enn synet på en bevisst måte. Mange elever med CVI vil også ha behov for å kompensere ved å bruke andre sanser for å lære.

Side 19 av 22