Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Voksenrollen

Noen elever med synsnedsettelser har behov for en ressurslærer eller en assistent som kan bistå dem i skolehverdagen. De voksnes rolle er å tilrettelegge for faglig og sosial selvstendighet. Målet er at de voksne skal bli mer og mer «overflødig».

De voksne bør jevnlig reflektere over hva de skal hjelpe til med, når og på hvilken måte de skal gi hjelp. Det er også viktig å reflektere over hva man ikke skal bistå eleven med. De voksne som jobber med eleven, bør diskutere fallgruver som kan føre til lært hjelpeløshet. I tillegg må de voksne være bevisst på å ikke stå i veien for det sosiale samspillet med medelevene.

Hvis eleven har en ekstra ressurs, bør det avklares om denne også kan være en ressurs for hele klassen.

Tips til den voksne

Side 6 av 22