Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Struktur og forutsigbarhet

Elever med synsnedsettelser får ikke umiddelbart samme oversikt over læringssituasjonen som sine seende medelever. Manglende oversikt kan gjøre læringsarbeidet mer krevende. Det kan også oppleves som mer utrygt. For at eleven skal kunne bruke så mye som mulig av sin kognitive kapasitet på selve læringsarbeidet, er det derfor viktig at opplæringen er strukturert og forutsigbar.

God og tydelig klasseledelse

Struktur og forutsigbarhet kan blant annet ivaretas gjennom lærerens klasseledelse. God klasseledelse kjennetegnes av et samspill mellom tydelige regler og rutiner, og varme og positive relasjoner til elevene. Det gir både oversikt og trygghet. For elever med synsnedsettelser kan det være ekstra viktig å ha voksne som de føler seg trygge på.

De 7 H-ene gir aktiviteten en tydelig start, og eleven får oversikt over hva som skal foregå i timene. Det gir forutsigbarhet og trygghet.

Elever med synsnedsettelser kan også ha større behov for at aktiviteter og timer har tydelige avslutninger og overganger. Mangelfull informasjon kan gjøre at overganger oppleves som uoversiktlige og utrygge.

Side 7 av 22