Til hovedinnhold
Viser 25 kurs
 • Artikulatorisk bevissthet i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker- en introduksjon til PAS-systemet

  • Dato: 18.04.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 16.04.2024
  Artikulatorisk bevissthet kan være en støtte i i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker. 

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • Taktile symboler og planer - learning by doing!

  • Dato: 23.04.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 02.04.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre.
 • Lage en taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  • Dato: 24.04.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 03.04.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre.
 • Tidlig hjelp - er god hjelp! Språkkartlegging og tiltak

  • Dato: 24.04.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 24.04.2024
  Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. Fikk du med deg dette webinaret hvor vi vil vi komme inn på språkkartlegging og tiltak knyttet til førskolebarn?

   

 • Tidlig hjelp - er god hjelp! Språkkartlegging og tiltak

  • Dato: 24.04.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 24.04.2024
  Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. Fikk du med deg dette webinaret hvor vi vil vi komme inn på språkkartlegging og tiltak knyttet til førskolebarn?

   

 • Statpedkonferansen 2024

  • Dato: 25.04.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 25.04.2024
  • Tema:
   • Flerspråklighet
  Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole

  Det varierte mangfoldet vi står overfor i barnehager og skoler krever kulturell innsikt, tverrfaglig kompetanse og samarbeid, anerkjennelse av barnets styrker og læringspotensial. Reflektere over eget handlingsrom i et profesjonelt læringssfelleskap

  For å følge Konferansen følg denne lenken

  Statpedkonferansen 2024

 • Vil du dele erfaringer og snakke om taktile symboler?

  • Dato: 30.04.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 23.04.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Dette er et digitalt erfarings- og delingsseminar for fagpersoner og foresatte med fokus på taktile symboler. Kurset er spesielt beregnet for de som har deltatt på kurs “Taktile symboler og planer – learning by doing!” men det er også åpent for andre som har erfaringer knyttet til dette.  
 • Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2023/2024 og 2024/2025)

  • Dato: 01.05.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.05.2025
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs).
 • Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige 2024

  • Dato: 06.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 20.03.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige er for alle som jobber med undervisning både i grunnskole og i videregående. Seminaret består av to dager fylt med fellesøkter og workshoper. Vi presenterer vår nye læremiddelportal, og tar opp aktuell tematikk for vår læremiddelutvikling. Vi åpner for erfaringsdeling i plenum, og helt konkret arbeid i workshoper.
 • Stammeworkshop Bergen

  • Dato: 07.05.2024
  • Sted: Paradis, Bergen
  • Påmeldingsfrist: 19.03.2024
  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.  

 • Kurs i SHAPE CODING systemet - VÅR24

  • Dato: 08.05.2024
  • Sted: Nettkurs
  • Påmeldingsfrist: 05.05.2024
  SHAPE CODING® systemet – visuell støtte i arbeid med grammatikk.

  SHAPE CODING® er et visuelt kodingssystem, som består av former, farger, linjer og piler. Kurset er for deg som vil vite hvordan du kan bruke den visuelle støtten fra systemet til å hjelpe barn og unge med å oppdage, forstå og bruke regler for norsk grammatikk. SHAPE CODING ® systemet brukes hovedsakelig i arbeid med barn og unge som har utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), og er utviklet slik at det er mulig å jobbe med alt fra grunnleggende grammatiske regler til mer avansert grammatikk.

 • Taktil kommunikasjon (TAKOM) modul 1.

  • Dato: 08.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 15.04.2024
  • Tema:
   • Hørsel
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
   • Tegnspråk
  TAKOM,  er en læringsressurs som er ment for deg som jobber eller er nærpersoner til personer som trenger tegnkommunikasjon taktilt. Kurset er lagt opp til å være modulbasert fordelt over tre ganger i løpet av 2024.  Kurset har fokus på hvordan man kan tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet.

   

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  • Dato: 15.05.2024
  • Sted: Ålesund
  • Påmeldingsfrist: 10.04.2024
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 28.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 13.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  • Dato: 28.05.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 21.05.2024
  • Tema:
   • Hørsel
  Webinaret gir innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap, tilrettelegging for elever med hørselstap, og bruk av digitale flater i undervisning.
 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  • Dato: 29.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 06.05.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2 - dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden:
  Dag 1: 10:00 - 15:00
  Dag 2: 09:00 - 14:00.

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 23/2024

  • Dato: 03.06.2024
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 06.05.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 3 uke 23 - 2024

  • Dato: 03.06.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 20.05.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  • Dato: 04.06.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 28.05.2024
  • Tema:
   • Hørsel
  Webinaret gir innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap, tilrettelegging for elever med hørselstap, samt bruk av digitale flater i undervisning.
 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 24/2024

  • Dato: 10.06.2024
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 10.05.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en videreføring av trinn 1.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 11.06.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 22.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

  • Dato: 28.08.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 20.08.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.
 • Stammeworkshop Trondheim

  • Dato: 20.09.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 06.09.2024
  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.  

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Oslo

  • Dato: 16.10.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 04.10.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Trondheim

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Trondheim

  • Dato: 17.10.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 04.10.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Oslo