Til hovedinnhold
Viser 15 kurs
 • Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2023/2024)

  • Dato: 01.05.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Dette er et digitalt kurs. Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. mai 2023 og 31.05.2024. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. 

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 2/2024

  • Dato: 08.01.2024
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 11.12.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 3/2024

  • Dato: 15.01.2024
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 11.12.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset bygger på trinn 1.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 2/2024

  • Dato: 08.01.2024
  • Sted: Bergen
  • Påmeldingsfrist: 17.12.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 3/2024

  • Dato: 15.01.2024
  • Sted: Bergen
  • Påmeldingsfrist: 31.12.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging. Dette er trinn 2 i rekken av 3 kursuker. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 8/2024

  • Dato: 19.02.2024
  • Sted: Bergen
  • Påmeldingsfrist: 11.02.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging. Dette er trinn 3 av i rekken av 3 kursuker.

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  • Dato: 07.12.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 07.11.2023
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 28.05.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 13.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 04.06.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 22.05.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Lage en taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  • Dato: 01.02.2024
  • Sted: Paradis, Bergen
  • Påmeldingsfrist: 11.01.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
   • AD/HD
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre.
 • Lage en taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  • Dato: 24.04.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 03.04.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre.
 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  • Dato: 14.12.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 13.11.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden begge dager er kl. 09:00-15:00.

   

 • Taktile symboler og planer - learning by doing!

  • Dato: 23.04.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 02.04.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre.
 • Taktile symboler og planer - learning by doing!

  • Dato: 31.01.2024
  • Sted: Paradis, Bergen
  • Påmeldingsfrist: 11.01.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre.
 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  • Dato: 17.01.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 31.12.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.