Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Opplæring i synskompenserende ferdigheter

Elever som har en synsnedsettelse, vil ha bruk for å lære å

  • lese og skrive ved bruk av forstørring, lyd og/eller punktskrift
  • bruke tekniske hjelpemidler på andre måter enn seende
  • ta seg fram på en selvstendig måte ved bruk av mobilitetsteknikker

Disse ferdighetene blir omtalt som synskompenserende ferdigheter.

Opplæringen starter ofte i barnehagen. I barnehageloven faller opplæringen i disse ferdighetene inn under §31, rett til spesialpedagogisk hjelp. I skolen faller dette inn under opplæringslovens §§ 2-14/3-10, rett til nødvendig opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet.

Opplæring i slike synskompenserende ferdigheter legger grunnlaget for at eleven skal kunne få et godt utbytte av opplæringen.

Side 3 av 22