Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Turdager

Turdager er viktige og naturlige arenaer for inkludering og deltakelse. De har gjerne definerte mål hentet fra læreplanene, men er vel så viktige for klassemiljøet og utvikling av sosiale ferdigheter. For at eleven skal kunne delta i aktivitetene på en likeverdig måte, er nøye planlegging en forutsetning for å lykkes. Eleven kan for eksempel ha behov for å bli kjent i omgivelsene i forkant.

Eleven kan ha mange fine opplevelser med å være ute i naturen selv om man ikke ser omgivelsene. Eleven kan høre fuglesang og sildringen fra bekkene og kjenne lukten fra myr og blomster. Når eleven beveger seg i naturen, kan det være tilstrekkelig med ei hånd å holde i. Er terrenget ulendt med masse røtter og steiner, kan det være nødvendig med andre ledsagerteknikker.

Videoen nedenfor, som er laget av Den Norske Turistforening, viser eksempler på hvordan man kan ledsage i ulendt terreng.

Side 17 av 22