Til hovedinnhold

Mobilitet

Kikkerter

Kikkerter kommer med ulike forstørringer. De vanligste kikkertene er monokikkerter. Noen kan også ha nytte binokulære kikkerter.

En kikkert kan være nyttig dersom

  • man er for langt unna til å se detaljer, for eksempel på sanntidstavler for kollektivtrafikk.
  • man skal se og følge linjer, for eksempel i landskapet, i omgivelsen som vegger, tak, hushjørnet etc.

Valg av kikkerter baseres på synsfunksjon og hvilke situasjoner de skal brukes i. Utprøving kan gjøres sammen med optiker på hjelpemiddelsentral.

Det anbefales at man får opplæring i bruk av kikkerten. Dette omhandler blant annet hvordan den holdes og hvordan fokus justeres for riktig avstand.

Mobilkamera i stedet for kikkert

Enkelte av kikkertens funksjoner kan erstattes med smarttelefonens kamera. Ved å ta bilder kan man forstørre ved hjelp av zoomfunksjon eller korrigere bildet ut fra personlige preferanser. Det kan for eksempel være å invertere farger og justere kontraster. Denne metoden fungerer godt for å se objekter som ikke er i bevegelse.

Side 50 av 55