Til hovedinnhold

Mobilitet

Fysisk tilrettelegging av ruter

Ofte er det behov for fysisk tilrettelegging for å

  • bedre orienteringsforholdene
  • bedre tilgjengeligheten
  • sikre mot farer

Noen ganger er det vanskelig å finne gode ledelinjer og kjennemerker i deler av mobilitetsruten. Dette kan løses ved å plassere nye kjennemerker eller ledelinjer der det er behov for det, som for eksempel en påle eller et gelender. Andre tilpasninger kan være bruk av kontrastfarger for å markere inngangspartier og trapper, eller å sørge for ekstra belysning. Det kan også være å fjerne støykilder som hindrer orientering ved hjelp av hørselen, for eksempel slå av en radio. Tilretteleggingen kan også innebære å fjerne gjenstander eller utbedre forhold som medfører risiko for skade.

Bildet nedenfor viser hvor effektivt gode kontraster på trappeneser i en trapp, kan være for en med nedsatt syn.

Grå trapp med tydelige gule trappeneser

Side 33 av 55