Til hovedinnhold

Mobilitet

Bruk av riktig stokkteknikk i mobilitetsruter

Det er mange elementer eleven skal fokusere på i begynnelsen som krever mye av elevens kognitive kapasitet. Det er først når eleven har blitt godt kjent i ruten at fokus bør legges på riktig teknikkutøvelse og valg av ulike stokkteknikker.

Det er viktig å reflektere sammen med eleven om

  • hvorfor det er hensiktsmessig å bruke de ulike teknikkene
  • hvorfor det er viktig å utøve teknikkene riktig
  • trafikksikkerhet og hvordan andre trafikanter opplever møtet med en som bruker mobilitetsstokk

Side 36 av 55