Til hovedinnhold

Mobilitet

Lyd i mobilitetsopplæringen

Som del av mobilitetsopplæringen bør det legges til rette for å øke elevens auditive bevissthet. Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen.

Å snakke om lyder kan for eksempel legges inn som en fast aktivitet når klassen er på tur. Lydopptak fra turene kan også brukes på ulike måter når klassen eller eleven er tilbake på skolen. Å undersøke og snakke om ulike lyder i omgivelsene kan også gjøres innendørs.

Lydlotto og ulike lytteleker er andre aktiviteter som kan bidra til å utvikle økt auditiv bevissthet. Ved bruk av stokk, kan man reflektere sammen om hvilken lyd stokken lager når den treffer et kjennemerke eller ulike typer underlag.

Side 20 av 55