Til hovedinnhold

Mobilitet

Tips til deg som skal ledsage

Spør alltid om eleven ønsker ledsaging.

  • Si navnet ditt når du tar kontakt. Det er ikke alltid lett å gjenkjenne folk bare på stemmen.
  • Bruk elevens navn når du snakker til eleven i en gruppe. Da vet eleven at du ønsker kontakt.
  • Si ifra når du kommer inn i et rom og forlater et rom. Det er ubehagelig å gjette seg til hvem som er til stede eller å snakke til en som har forlatt rommet.
  • Vend ansiktet mot eleven når du snakker til eleven.
  • Når du skal vise eleven noe, bør du unngå å flytte på hendene. La eleven i stedet følge armen/hånden din til gjenstanden.
  • Ikke etterlat eleven alene uten et fast holdepunkt. Vis eleven en stol, en vegg eller annet som har en kjent plassering

Side 11 av 55