Til hovedinnhold

Mobilitet

Ledsaging av elev i rullestol

Personer som sitter i rullestol, men som ikke kan kjøre den selv på grunn av nedsatt syn, kommunikasjonsvansker eller andre funksjonsnedsettelser, er helt avhengig av en trygg ledsager ved forflytning.

I videoen nedenfor gis det eksempler ledsaging i rullestol. Vær oppmerksom på at ledsagingen alltid må tilpasses den enkelte.

For å sikre medbestemmelse er det viktig å legge til rette for at rullestolbrukeren kan være delaktig i sin egen forflytning. Ledsagerens oppgave er å bidra til at personen opplever aktiv og sosial deltakelse gjennom trygge og meningsfulle forflytninger.

Det er vesentlig at ledsageren tar utgangspunkt i personens behov. Dette gjøres ved å bli kjent med personen, enten direkte eller gjennom nærpersoner. Nærpersonene har grunnleggende kjennskap til personen, og vil i tillegg kunne gi viktig innsikt i personens forutsetninger for å kommunisere.

Ledsageren må også gjøre seg kjent med prinsipper for ledsaging. Prinsippene kan gjøre det enklere å støtte og sikre etiske perspektiv for den som sitter i rullestolen. De øker også muligheten for felles oppmerksomhet. Forflytning som skaper oversikt og forutsigbarhet, vil også kunne øke mulighetene for kommunikasjon om et felles tema. I tillegg vil rullestolbrukeren lære mer om omgivelsene. Det kan også gi bedre forutsetninger for læring og deltakelse.

Prinsipper for ledsaging i rullestol

 1. Før du tar i stolen og begynner å kjøre må du sørge for at du og den som sitter i stolen har en «kontrakt om kontakt». Du skal presentere deg og ta initiativ til dialog om hva som skal skje. Da blir forflytningen forutsigbar.
 2. Ta kontakt ved å si navnet til personen først. Si deretter ditt eget navn. Stå gjerne foran og i samme høyde som personen.
 3. Sørg for felles forståelse for målet med forflytningen. Der det er mulig, bør forflytningen være planlagt på forhånd.
 4. Forsøk å unngå aktiviteter eller stopp underveis, for eksempel samtaler med andre. Dette kan virke forstyrrende.
 5. Tempo og rytme har stor betydning. Et bevisst forhold til hastigheten gir personen støtte i orienteringen.
 6. Dersom du skal foreta retningsendringer, bør disse helst gjøres i 90 graders vendinger
 7. Du kan indikere retningsendring på denne måten:
  o Sett ned farten (stopp om nødvendig)
  o Legg hånden på personens skulder for å vise retning. Venstre hånd på venstre skulder betyr at sving mot venstre.
  o Snakk om hvor dere er og hvor dere skal videre.
  o Vipp stolen forsiktig opp når du gjør en vending.
  o Gå videre med jevn rytme og tempo.
 8. Dersom du må gå fra personen, er det viktig at du plasserer stolen inntil noe kjent. Personen bør ikke etterlates midt i et rom uten sikre holdepunkter. Si ifra når du går og når du er tilbake igjen. Gi eventuelt beskjed om hvor lenge du blir borte. Dette skaper trygghet.
 9. For å ledsage på en trygg og forutsigbar måte, bør du unngå å rygge stolen bakover. Unngå også å åpne dører ved å dytte dem med stolen.
 10. For lettere å kunne ta perspektivet til personen som sitter i rullestolen, anbefales det å selv bli ledsaget i rullestol. Det vil kunne gi innsikt som gjør deg til en bedre ledsager.

Det kan være lett, særlig i starten, å bli for mekanisk under ledsagingen. Målet bør være at forflytningen oppleves som hyggelig og sosialt. Etter hvert som dere blir bedre kjent og du får mer erfaring med ledsaging, vil dette komme mer naturlig. Samtidig er det viktig å passe på at ledsagingen ikke blir for «løs» slik at dere mister fokus på aktiviteten og forflytningen.

Prinsippene vil naturlig inngå i en tradisjonell mobilitetsopplæring.

Side 12 av 55