Til hovedinnhold

Mobilitet

Kjennemerker og ledelinjer

Mobilitetsruten består av kjennemerker og ledelinjer. Kjennemerker fungerer som markører for det som kommer i ruta og hva eleven skal gjøre ved hvert enkelt kjennemerke. Dette kan være at eleven skal

  • gå i en annen retning
  • krysse en åpen plass
  • strekke ut armen for å trykke på en knapp
  • endre stokkteknikk
  • være ekstra oppmerksom eller forsiktig

Hvert kjennemerke er utgangspunkt for å finne fram til neste kjennemerke. Eksempler på kjennemerker er en fortauskant eller en stolpe, logoen til en butikk eller lyden fra en vifte. Kjennemerkene fungerer som poster på veien fra start til mål.

Kjennemerkene bør så langt som mulig knyttes sammen ved hjelp av ledelinjer. Eksempler på ledelinjer kan være en husvegg eller en trafikkert gate. Det kan også være et sammenhengende flismønster med fargekontrast til den øvrige bakgrunnen, for eksempel gulvet i en hotellvestibyle.

Ledelinjene gir informasjon om retning og avstand fram til neste kjennemerke. Forflytningene i en rute skjer langs ledelinjene. En ledelinje kan følges ved

  • fysisk kontakt gjennom taktil/haptisk sporing, for eksempel å bruke stokken for å følge en fortauskant eller hånden for å følge en vegg
  • bruk av hørselen (auditiv sporing), for eksempel å bruke lyden fra en trafikkert vei eller lyden som reflekteres fra en vegg
  • visuell sporing, for eksempel å bruke synet for å følge et gjerde fram til neste kjennemerke
Illustrasjon av hotellresepsjon
Hotellresepsjon med tepper. Foto: Colourbox

Side 25 av 55