Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Didaktiske overveielser

Elever med hodeskader kan ha utfordringer i opplæringssituasjonen. Skolen og PPT må derfor gjøre mange overveielser når skolehverdagen skal tilrettelegges. Noen av dem er:

  • Tilstedeværelse og lengde på skoledagen. Finn ut når er eleven mest opplagt. Vurder tid i gruppe, tid alene, tid i klasse, pauser og friminutt.
  • Ressurser og vansker hos eleven. Hva sliter eleven mest med? Noen vanlige områder er oppmerksomhet, hukommelse, språk og kommunikasjon, tempo, trettbarhet, sensoriske forhold (syn, hørsel, taktilt, osv.), eksekutiv funksjon (organisering, planlegging, utføring, evaluering, initiativ, fleksibilitet osv.)
  • Sosiale forhold og inkludering. Finn ut hva som fungerer i og utenfor klasserommet. Grupper, elev-venn / god støtte, voksenstyrt aktivitet i og etter skoletid, hvem har eleven utbytte av å være sammen med, gi eleven gode samspillsmuligheter og kommunikasjonsstøtte, husker eleven avtaler, trenger eleven hjelp til å finne fram på skolen, er eleven spesielt sensitiv (lyd, berøring, lys osv.).
  • Mange faktorer påvirker hvor parat og opplagt eleven er for å lære – også «input» i løpet av skoledagen. Å bli sett og forstått bidrar til mestringsfølelse hos eleven. Dette kan ha positive ringvirkninger på utholdenhet og innsats.

Side 18 av 23