Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Tilpasning av materiell

Vurder og tilpass undervisningsmateriell og bruk av digitale hjelpemidler i tråd med elevens utvikling.

Side 14 av 23