Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Samarbeid med hjemmet

Tett samarbeid med foresatte er en forutsetning, samt samarbeid med ulike hjelpeinstanser.

Side 16 av 23