Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Rammefaktorer

Skolen må få oversikt over tilgjengelige rammefaktorer. Hvilke fysiske og menneskelige ressurser har skolen? Har skolen det som trengs for at eleven kan mestre? Rektor og administrasjon er viktige samarbeidsparter i denne fasen.

Side 8 av 23