Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Tid til samarbeid

Timeplanfestet møtetid på skolen er nødvendig for å få samarbeidet rundt eleven til å fungere.

Side 11 av 23