Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Felles forståelse

Sørg for å få en felles forståelse av elevens situasjon her og nå. Planlegg i fellesskap en best mulig tilbakeføring til skolen. Hva er realistiske opplæringsmål?

Side 7 av 23