Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Ansvarsgruppe

Opprett en ansvarsgruppe rundt eleven. Den kan bestå av foresatte, skole, PPT, koordinator fra kommunal helsetjeneste og andre. Sørg for gjensidig
informasjonsutveksling, rolleavklaring og ansvarsfordeling (jmf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester).

Side 6 av 23