Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Tilbake til skolen

Når eleven kommer tilbake til skolen, må planene gjennomføres. Sørg for god kommunikasjon og samarbeid om elevens læringsutbytte. Læreren må observere og se etter tegn på om en er på rett vei.

Side 10 av 23