Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Tips til videre lesing

  • For mer informasjon om fagområdet ervervet hjerneskade: statped.no/ehs
  • Fredens, Kjeld: «Mennesket i hjernen. En grundbog i neuropædagogik», Hans Reitzels forlag, København, 2012.

Side 23 av 23