Til hovedinnhold

Mobilitet

Lykter

En lykt kan være et nyttig hjelpemiddel i mørke eller skumring for personer som er svaksynte. Det finnes hodelykter og håndholdte lykter. For noen kan det være tilstrekkelig å bruke sterke sportslykter, mens andre må søke om spesiallykter gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

En hodelykt har den fordelen at man har hendene fri, men måten lyset faller på kan gjøre det utfordrende å se ujevnheter i underlaget. For å se ujevnheter kan det være bedre å bruke en håndholdt lykt. En slik lykt kaster skygger som skaper kontraster som gjør det enklere å se ujevnhetene. Fordelen med en liten håndholdt lykt er at den får plass i lommen og kan tas fram ved behov.

Side 49 av 55