Til hovedinnhold

Mobilitet

Taktile kart

Taktile kart kan være et nyttig hjelpemiddel i ruteopplæringen for å få oversikt over ruten eller området, men de gir sjelden nok informasjon til å finne fram på ukjente steder. Taktile kart bør kun inneholde helt nødvendig informasjon, og ha symboler for kjennemerker og ledelinjer.

Barn bør begynne med enkle kart, for eksempel kart over pulten eller klasserommet. Store bykart vil være for krevende for en nybegynner.

Taktilt kart
Et taktilt kart til bruk i ruteopplæring

Side 48 av 55