Til hovedinnhold

Mobilitet

Navigasjonsapper

Det utvikles stadig flere navigasjonsapper for å støtte personer med synsnedsettelser i orienteringen. For å nyttiggjøre seg appene må man ha grunnleggende ferdigheter i orientering i tillegg til opplæring i hvordan appene skal brukes rent teknisk.

Google Maps - Til fots

Appen Google Maps har en funksjon som kalles «Til fots». Den kan være til hjelp ved navigering, for å finne destinasjoner og utforske tilbud som er i omgivelsene. Appen gir taleinstruksjon for veibeskrivelse.

For personer som er svaksynte kan en annen funksjon i Google Maps være nyttig. Funksjonen heter «Live View» og benytter AR-teknologi (augmented reality eller «utvidet virkelighet» på norsk). Appen bruker mobilkameraet for å generere kunstige veipunkter og retningsangivende piler i AR. Denne funksjonen kan være nyttig for svaksynte.

BlindSquare

BlindSquare er kanskje den navigasjonsappen som er best kjent for personer med synsnedsettelser i Norge. Appen er kun tilgjengelig for iPhone og iPad.

Med BlindSquare kan du «se deg rundt» ved å peke telefonen i en retning for å få vite hva som er der. Funksjonen «i nærheten» gis informasjon om ulike steder i nærheten som kan være av interesse. Andre funksjoner i appen kan være å

  • få vite hva som er nærmeste kryss
  • merke av egne steder, for eksempel et inngangsparti

Det er også mulig å søke opp en adresse og velge den som mål. Da vil BlindSquare åpne en navigasjonsapp, for eksempel Apple Kart eller Google Maps, hvor adressen automatisk vil legges inn som mål. Når ruten gås, vil BlindSquare gi informasjon om omgivelsene, kryss eller steder av interesse, mens navigasjonsappen indikerer om det skal svinges til høyre eller venstre. Fordi BlindSquare har en egen stemme er det mulig å skille mellom hva som er informasjon fra appen og hva som er informasjon fra andre apper.

Lazarillo

Lazarillo har mange av de samme funksjonene som BlindSquare. Appen er gratis og er tilgjengelig for både iOS og Android.

Side 55 av 55