Til hovedinnhold

Mobilitet

CVI og orientering

CVI kan medføre ulike typer synsvansker som påvirker evnen til orientering. Nedenfor presenteres noen av de mest vanlige. Kartleggingen vil kunne avdekke hvilke utfordringer den enkelte har.

Noen elever har vansker med å gjenkjenne mer enn én ting om gangen. Det kan oppleves som å se gjennom en kikkert. Resten av synsfeltet er der, men man klarer ikke å ta inn mer informasjon før man flytter blikket. Dette kan forverres i omgivelser hvor det er mye å forholde seg til på en gang, og gjøre det vanskeligere å få oversikt over omgivelsene. Det kan gi utfordringer knyttet til orientering og forflytning.

Korridor hvor to røde stoler er mer fremtredende enn korridoren rundt.
Bildet viser hvordan det kan oppleves å ha vansker med å gjenkjenne mer enn én ting om gangen. Her er røde stoler i fokus, mens resten er i defokus

Andre elever sliter med å se detaljer i en helhet. Det kan også være utfordrende ved orientering, særlig i et hektisk trafikkbilde. De kan se helheten av trafikkbildet, men kan overse detaljer som for eksempel skifte av trafikklys. Mange elever med CVI har utfordringer knyttet til eksekutive funksjoner og/eller oppmerksomhetsfunksjoner. Dette kan gjøre orientering ekstra energikrevende. En løsning kan være å dele kompliserte oppgaver i mindre deler til ferdighetene blir mer automatiserte.

Elever med CVI kan ha fargepreferanser som har betydning for hva de retter oppmerksomheten sin mot. Det kan virke som om objekter i den foretrukne fargen oppleves mer fremtredende enn objekter i andre farger.

Korridor hvor de blå objektene er mest fremtredende. I dette tilfellet blå dørkarmer, en del av gulvet og en blå skulptur som henger på veggen. Resten av bildet er uklart.
Bildet viser hvordan en med person med CVI kan ha preferanse for en farge – her eksempelvis blått.

Noen elever har synsfeltutfall eller redusert visuell oppmerksomhet i deler av synsfeltet. Dette kan føre til at eleven har en tendens til å snuble eller dulte borti objekter som befinner seg i den delen av synsfeltet som er påvirket. Eleven vil ikke selv kunne se hvor synsfeltutfallet er fordi hjernen forsøker å fylle ut manglende informasjon basert på omgivelsene.

For noen elever har bevegelse betydning for om de ser noe eller ikke. Bevegelse kan være til hjelp for å rette oppmerksomheten mot objekter i omgivelsene. Andre kan ha vansker med å se objekter i bevegelse, særlig hvis noe beveger seg raskt.

Side 41 av 55