Til hovedinnhold

Mobilitet

Lydkilder

I orientering og forflytning kan lyd og lydbilder være viktige kilder til informasjon.

Et lydbilde er det samlede sanseinntrykket av lydene fra en eller flere lydkilder. Lydkildene kan for eksempel være trafikk, mennesker, elver, lydfyr eller ventilasjonsvifter på bygninger.

Lydkildene kan gi informasjon om

  • hvor noe skjer
  • hvor langt unna noe er
  • i hvilken retning lyden kommer fra
  • hvilken vei trafikken går
  • hvor stort et rom er

Informasjonen kan brukes for å få kunnskap om hvor man er og hvor man skal gå. Det kan for eksempel være om man skal gå mot, fra eller langsmed den aktuelle lydkilden.

Side 21 av 55