Til hovedinnhold

Mobilitet

Mobilitetsruter

En mobilitetsrute er veien mellom et geografisk utgangspunkt og et mål. Det kan for eksempel være veien mellom klasserommet og gymsalen eller til og fra skolen. Å lære slike ruter er selve kjernen i mobilitetsopplæringen.

Ruteopplæringen skal gjøre eleven så selvstendig som mulig. Rutene må planlegges og tilrettelegges med utgangspunkt i den enkelte elevs synsfunksjon og forutsetninger. Det må også tas hensyn til elevens interesser, behov og motivasjon.

Når eleven skal starte mobilitetsopplæringen, bør det velges korte ruter med stabile ledelinjer og høy tetthet av kjennemerker. Ved valg av kjennemerker og ledelinjer må elevens sensoriske forutsetninger legges til grunn.

Side 24 av 55