Til hovedinnhold

Mobilitet

Visuelle kjennemerker

Visuelle kjennemerker er objekter som kan oppfattes med synet, som form og farge eller egenskaper ved objektet. Visuelle kjennemerker bør ha god kontrast til bakgrunnen, og bakgrunnen bør være så rolig som mulig.

Ved tilrettelegging av en rute, må det tas hensyn til lysforhold, for eksempel som å unngå sterkt motlys. Hvilke visuelle kjennemerker som er aktuelle og på hvilken avstand de kan oppfattes, avhenger av elevens synsfunksjon.

Nordlyskatedralen
Nordlyskatedralen er et eksempel på et visuelt peilepunkt.

I orientering og forflytning brukes ofte peilepunkter. Dette er visuelle kjennemerker, slik som et kirkespir eller en reklameplakat. Dette er statiske peilepunkter. Peilepunkter brukes for å fastsette sin egen posisjon og for å kunne ta retningsbestemmelser videre i ruten. Det er også mulig å bruke dynamiske peilepunkter, for eksempel andre gående eller kjørende biler. Disse brukes for enklere å oppdage farer, eller for å finne støtte til videre orientering ved å «henge seg på» andre.

Side 28 av 55