Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Henvisning til PPT

Henvis tidlig til PPT. PPT blir en viktig samarbeidspart og kan bidra med nødvendig evnemessig og pedagogisk utredning. PPT må skrive en sakkyndig vurdering hvis eleven har endrede opplæringsforutsetninger og behov etter skaden. Deretter må skolen fatte enkeltvedtak og utarbeide en individuell opplæringsplan.

Side 5 av 23