Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Observasjon av sosiale forhold

Observer hvordan eleven har det sosialt på skolen. Elever lærer av hverandre og skolen har ansvar for at eleven er inkludert. Medelever bør få vite at eleven kan opptre annerledes enn før, både faglig og sosialt. Diskuter hvordan medelever best kan hjelpe. Eleven det gjelder må selv være delaktig i dette.

Side 15 av 23