Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Ytre faktorer/ kontekst

Se sammenhengen mellom hva eleven faktisk får til, elevens forutsetninger, i hvilken kontekst lærestoff blir presentert, innhold og mål i undervisningen, rammebetingelser, og hvilke hjelpebetingelser som må være til stede for at læring skal skje osv.

Side 13 av 23