Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Veien videre

  • Vi må se en ervervet hjerneskade i et utviklingsperspektiv. Konsekvensene av skaden endrer seg. Det gjør også elevens behov. Omgivelsene må derfor endre sine krav og forventninger i tråd med elevens utvikling. Metodikk og opplegg som ser ut til å være gode for eleven, videreføres og videreutvikles.
  • Evaluer og vurder hvilke endringer som bør gjøres for at eleven skal få utvikle seg videre og få utnyttet sitt potensiale. Spør eleven hva han selv mener.
  • Fortsett å samle informasjon fra personer i elevens nærmiljø. Bruk ny informasjon aktivt i systematisering av undervisningsopplegg og mål.
  • Samarbeid internt på skolen og med andre fagpersoner og foresatte for å vurdere endringer som oppstår underveis.

Side 17 av 23