Til hovedinnhold

Punktskrift

Å skrive punktskrift

For å skrive punktskrift må du bruke et punkskrifttastatur. Du kan skrive på papir med manuelle og elektroniske punktskriftmaskiner, eller ved å koble til et punktskrifttastatur på digitale enheter.

Punktskrifttastaturet på manuelle og elektroniske maskiner, har seks skrivetaster og en mellomromstast. For at det skal være samsvar mellom punktene i punktskriftcellen og tastaturet, “brettes” de to kolonnene i punktskriftcellen ut horisontalt.

Samlet og utbrettet bokstavkloss med piler til skrivetastene på en Perkins Brailler
Punktcellens korrespondanse med skrivetastene på en Perkins Brailler

Du skriver tegn i punktskrift ved å trykke ned bestemte skrivetaster samtidig. Punktene i punktskriftcellas venstre kolonne skrives med venstre hånd, mens punktene i høyre kolonne skrives med høyre hånd.

På tastatur som kobles til digitale enheter er det åtte skrivetaster. Med slike tastatur kan man skrive med 8-punkts punktskrift.

Side 12 av 33