Til hovedinnhold

Punktskrift

Punktskriftalfabetet

Punktskriftalfabetet er bygd opp etter et bestemt system. Bokstavene a til j lages ved ulike kombinasjoner av de fire øverste punktene i punktskriftcellen, altså av punktene 1, 2, 4 og 5.

Ved å legge til punkt 3, får vi de ti neste bokstavene, k til t.

Bilde av punktskriftalfabetet k-j

Fra u og ut alfabetet, satte Louis Braille til punktene 3 og 6.

Bilde av punktskriftalfabet u-å

Ved bokstaven w dannet det et brudd med systemet til Louis Braille i vårt alfabet. Grunnen til dette er at det franske alfabetet på den tiden ikke hadde w. Bokstavene æ, ø og å er en tilpasning til det norske språket.

Bilde av hele punktskriftalfabetet

Side 5 av 33