Til hovedinnhold

Punktskrift

Engasjement, motivasjon og mestring

For å ivareta prinsippene om engasjement og motivasjon, må eleven oppleve mestring. Det er derfor helt avgjørende at læreren

  • alltid forteller eleven hva han skal lese, slik at han alltid lykkes
  • aldri tester om eleven klarer å lese ordet på egen hånd før det er helt sikkert at han vil klare det
  • fører nøye registrering av ordene eleven har jobbet med
  • regelmessig repeterer ordene med eleven

Side 27 av 33