Til hovedinnhold

Punktskrift

Vurdere bruk av taktile illustrasjoner

Taktile illustrasjoner kan gi eleven tilgang til informasjon og øke forståelsen for innhold i ulike fag, men nytteverdien av slike illustrasjoner er likevel begrenset.

Noen ganger kan det være mer hensiktsmessig å gi muntlige eller skriftlige beskrivelser i stedet for å bruke komplekse og detaljerte taktile illustrasjoner.

Andre ganger kan bruk av taktile illustrasjoner bidra til økt inkludering ved at eleven jobber med tilsvarende materiell som medelevene.

I noen sammenhenger kan det også gi større utbytte for eleven å lage illustrasjonene i konkrete materialer sammen med læreren.

Side 23 av 33