Til hovedinnhold

Punktskrift

Utfordringer med I-M-ABLE-metoden

  • Mer tidkrevende enn den tradisjonelle tilnærmingen.
  • Må gjennomføres i individuelt tempo tilpasset elevens forutsetninger.
  • Metoden kan være vanskelig å følge helt til alle bokstavene er innlært.
  • Mer krevende å sikre systematikk og progresjon.
  • Ingen ferdigproduserte leseverk.
  • Læreren må lage alt materiell selv.
  • Læreren må føre nøye oversikt over alle ordene.

Side 33 av 33