Til hovedinnhold

Punktskrift

Det andre ordet

For at eleven skal oppleve mestring, må det andre ordet skille seg vesentlig fra det første ordet. Det må være

  • mye kortere eller mye lengre
  • ha bokstaver som oppleves taktilt forskjellig fra det første

Dette er for å sikre at eleven klarer å kjenne den taktile forskjellen mellom ordene, og opplever å lykkes. Mestring er helt avgjørende for å opprettholde motivasjonen.

La deretter eleven øve på å diskriminere mellom de to ordene. Prinsippet om alltid å fortelle eleven hva han skal lese, gjelder også her. Lesingen skal aldri bli en gjettekonkurranse.

Side 29 av 33