Til hovedinnhold

Punktskrift

Leseforståelse gjennom god leseflyt

For å utvikle elevens leseforståelse er det viktig å jobbe med leseflyt og lesehastighet. Mengdetrening er avgjørende. Jo mer eleven leser, desto mer automatisert og flytende blir lesingen. Å lese flytende har en positiv effekt på leseforståelsen.

Følgende strategier anbefales for arbeid med leseflyt:

  • Modellering ved å lese høyt for eleven
  • Lesing i kor
  • Modellering av korrekt frasering
  • Lese sammenhengende tekst med økende vanskelighetsgrad
  • Registrering av antall ord og prosodi (muntlig leseflyt) for å sikre progresjon

Side 31 av 33