Til hovedinnhold

Punktskrift

8-punkts punktskrift – for lesing på leselist

Når man jobber med digitale enheter og leselist, kan det være hensiktsmessig at ett tegn på skjermen tilsvarer ett tegn på leselisten. For å kunne uttrykke alle symboler med ett tegn, utvides punktskriftcellen med to ekstra punkter, punkt 7 og 8.

Punktene nummereres 1, 2, 3 og 7 i venstre kolonne og 4, 5, 6 og 8 i høyre kolonne.

Bilde av 8 punkts punktskrift

Punktskrift med åtte punkter i cellen kalles 8-punkts punktskrift.

Side 4 av 33