Til hovedinnhold

Punktskrift

Taktile illustrasjoner

Visuelle framstillinger kan være utilgjengelige for elever med synsnedsettelser. Informasjonen kan i stedet formidles gjennom taktile illustrasjoner.

Elever som bruker punktskrift, vil møte taktile illustrasjoner gjennom hele opplæringsløpet. En taktil illustrasjon fremstilles gjennom opphøyde former og streker. Man kan lage taktile illustrasjoner som fremstiller kart, diagram, visuelle bilder og kunst.

For at eleven skal ha utbytte av de taktile illustrasjonene, bør de utformes på følgende måte:

  • forenkle innholdet
  • unngå unødvendige detaljer
  • bruk opphøyde former med ulik struktur og overflate
  • bruk fylte former framfor omriss og punkter

Nedenfor er et eksempel på en taktil illustrasjon av et hus kun med omriss av tak og pipe, vegger, vinduer og dør. En illustrasjon som er utformet på denne måten, kan være krevende for en uerfaren leser.

Taktil illustrasjon av et hus i omriss

Nedenfor vises det samme huset, men med fylte flater. Husets deler har ulik struktur og overflate. Med fylte flater blir det enklere å oppfatte helheten.

Taktil illustrasjon av hus med fylte flater

Bestill fra Statped

Side 20 av 33