Til hovedinnhold

Punktskrift

Forutsetninger for utbytte av taktile illustrasjoner

Elevens utbytte av taktile illustrasjoner avhenger av tidligere erfaringer. Om eleven er født blind, har hatt syn tidligere eller har restsyn, er av stor betydning. Utbyttet avhenger også av om eleven har fått opplæring i å tolke taktile uttrykk.

Før eleven introduseres for en taktil illustrasjon, bør man sikre at eleven har nødvendig forforståelse i form av begreper om

  • retning
  • linjer
  • strukturer
  • mønster
  • former
  • omriss

Det tar lenger tid å oppfatte taktile illustrasjoner gjennom taktilsansen enn gjennom synet. Når man bruker taktilsansen, kan man kun ha fokuset ett sted om gangen. Informasjonen registreres del for del før den settes sammen til en helhet. Dette stiller også andre krav til konsentrasjon og oppmerksomhet.

Side 21 av 33