Til hovedinnhold

Punktskrift

Å lese punktskrift

Punktskrift består av opphøyde tegn i en punktskriftcelle. Tegnene leses ved å føre fingerputene over punktene.

Bilder av hender som leser punktsskrift

Når man leser punktskrift brukes den taktile sansen for å avkode. Lesing av punktskrift kalles derfor også taktil lesing.

På noen områder er det vesentlige forskjeller mellom det å lese taktilt og visuelt. En visuell leser kan umiddelbart oppfatte alle bokstavene i et ord som en helhet. Etter hvert kan man også lese flere ord om gangen. En som leser visuelt, kan ved et raskt blikk få oversikt over en hel tekst. Dette er ikke mulig for en som leser taktilt. Ved taktil lesing avkodes ett og ett tegn om gangen. Tegnene settes så sammen til ord. Taktil lesing fører av den grunn ofte til lavere lesehastighet.

Side 11 av 33