Til hovedinnhold

Punktskrift

Opplæring i punktskrift

Elever som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte, har rett til opplæring i punktskrift, jamfør opplæringslovens

  • § 3-5 Opplæring i punktskrift i grunnskolen (udir.no)
  • § 6-4 Opplæring i punktskrift i den vidaregåande opplæringa (udir.no)

Å lære punktskrift er avgjørende for at eleven skal kunne lese og uttrykke seg skriftlig.

Side 13 av 33