Til hovedinnhold

Punktskrift

Tilrettelagte læremidler

Statped tilrettelegger lærebøker i alle fag. De er tilgjengelige i punktskrift på papir og som elektronisk bok i word-format som kan leses på leselist. Statped tilrettelegger også andre læremidler, slik som taktile illustrasjoner. Det er mulig å bestille temahefter med taktile illustrasjoner. For mer om bestilling av tilrettelagte lærebøker og læremidler, se Læremidler for blinde og sterkt svaksynte.

Statped tilbyr også tilrettelagte skolelydbøker. Lydbøkene er digitale. Det er også mulig å lese bokens tekstinnhold på leselist.

Side 24 av 33