Til hovedinnhold

Punktskrift

Punktskrift brukes av personer som er blinde eller som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuelt på en funksjonell måte. Det er et mål med punktskriftopplæringen at eleven skal utvikle lese- og skriveferdigheter som samsvarer med elevens generelle og faglige modenhet.

Hånd over hånd som leser punktskrift

§§ 2-14 og 3-10 i opplæringsloven gir elever som er blinde og sterkt svaksynte rett til nødvendig opplæring i punktskrift. Opplæringen kommer i tillegg til den ordinære timerammen.

I tilknytning til lovparagrafene er det utarbeidet støttemateriell med råd og forslag til opplæringsmål, se Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet (udir.no).