Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Læringsaktiviteter 8. - 10. trinn

Analyser tekst.

Her finner du læringsaktiviteter som egner seg for bruk med elever fra 8. - 10. trinn.

Under hvert tema finner du forslag du kan gjøre i rekkefølge eller som enkeltstående aktiviteter.

Lag tekst med fokus på ikke-manuelle komponenter

Analyser tekst med fokus på ikke-manuelle komponenter

Lag tegnspråktekst med fokus på plassering i tegnrommett

Analyser tegnspråktekst med fokus på plassering i tegnrommet

Analyser tegnspråktekster med utgangspunkt i konstruert handling

Lag tegnspråktekst med fokus på bøyer

Analyser tekst med fokus på bøyer

Oversett og finn grammatiske elementer i tekst

Side 57 av 79